Mersin Barosu 2020 Avukat Asgari Ücretleri Çizelgesi Mersin Barosu 2020 yılına dair Avukat Asgari Ücretleri Çizelgesi henüz belirlenmemiştir ve yayınlanmamıştır. Mersin Barosu tarafından belirlenecek olan 2020 Asgari Ücretler çizelgesi belirlendiğinde burada yayınlanacaktır. Şimdilik 2019 yılına ait çizelge geçerlidir. Aşağıdaki yazıda çizelgeyi görebilirsiniz. Mersin Barosu 2019 Avukat Asgari Ücretleri Çizelgesi MERSİN BAROSU 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi Avukat – Vekil Eden Arasında Önerilen Asgari Ücret Çizelgesi Mersin Barosu Yönetim Kurulunun 19.12.2018 Tarih ve 2018 / 1484 sayılı kararıdır. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA İŞLER 1. Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.000 TL 2. Tahliye Davaları 7.600 TL’den az olmamak üzere kira bedelinin %15’i 3. Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.600 TL 4. Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 9.350 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15’i 5. Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 7.600 TL 6. Mirasta Defter Tutulması…

Daha fazla oku

Kanunlara göre Türkiye’de avukatlık mesleğinde herhangi bir branşlaşma yoktur. Ağır ceza avukatı şeklinde bir ayrım da yoktur. Ama halk kendi arasında ağır ceza davalarına giren avukatlara, ağır ceza avukatı diye nitelendirmektedir. Ağır ceza davalarına bakan avukat, hem kişinin özgürlüğü veya mağdurun hakları için en hassas sorunlarla uğraşmaktadır. Tüm avukatlar müvekkillerini savunamktadır. Ağır ceza davalarına bakan avukatı da şikayetçi, mağdur, suçlu veya masum olup olmadığına bakmaksızın kişilerin savunma hakkını yerine getirmeye çalışır. Diğer yandan, Ağır Ceza davalarına bakan Avukatı’nın  savunma stratejisi diğer avukatlık branşlarının savunma stratejisinden biraz farklıdır. Özgürlüğe dair önemli bir görev Ağır ceza davalarına bakan avukatı, faili yada şikayetçiyi de temsil etse doğrudan yargılanan kişinin özgürlüğünü ilgilendiren önemli bir görev üstlenir. Özgürlük işlevi nedeniyle ağır ceza avukatı, şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak ifade edilir. Müdafi Arapça bir kelime olup koruyan, savunan, müdafaa eden anlamlarına gelir. Ceza davasındaki yargılanan şüpheli veya sanığı savunan, onun haklarını koruyan ve yargılama işlemlerinde…

Daha fazla oku

Mersin Barosu 2019 Avukat Asgari Ücretleri Çizelgesi MERSİN BAROSU 01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi Avukat – Veik Eden Arasında Önerilen Asgari Ücret Çizelgesi Mersin Barosu Yönetim Kurulunun 19.12.2018 Tarih ve 2018 / 1484 sayılı kararıdır. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA İŞLER 1. Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.000 TL 2. Tahliye Davaları 7600 TL’den az olmamak üzere kira bedelinin %15’i 3. Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 7.600 TL 4. Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 9.350 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %15’i 5. Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 7.600 TL 6. Mirasta Defter Tutulması 7.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i 7. Kira Bedelinin Tespiti Davaları 6.300 TL Davacı Vekilliği için 6.300 TL’den az olmamak üzere arttırılan yıllık kira bedelinin %15’i Dava Vekilliği için 4.900 TL 8. Tespit İşlemleri 4.200 TL 9. Maddi ve Manevi…

Daha fazla oku

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Kurum: Adalet Bakanlığı, Kabul Tarihi: 26.01.2013, RGT: 26.01.2013, RG NO: 28540 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arabuluculuk yoluyla hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi, eğitimin süresi, içeriği ve standartları ile ilgili hususları ve yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi ile arabulucular sicilinin düzenlenmesi ve arabulucularda aranacak koşullarla, arabulucuların denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili hususları ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile Arabuluculuk Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun uygulama alanını, arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşların denetlenmesi, eğitimin süresi, içeriği ve standartları ile ilgili hususları ve yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi ile arabulucular sicilinin düzenlenmesi, arabulucularda aranacak koşullar ile arabulucuların denetlenmesi ve izlenmesi…

Daha fazla oku

Arabuluculuk Kullanım Alanları Arabuluculuk uyuşmazlıkların çözümünde kullanılabilir. Arabuluculuk ayrıca sözleşme müzakere sürecinin kolaylaştırılmasında kullanılabilir. Arabuluculuk anlaşmazlıkların önlenmesi işlevini de görebilir. Hükumetler ise arabuluculuğu hükumet politikaları hakkında tüm paydaşları bilgilendirme yöntemi olarak kullanabilir. Arabuluculuk bir çok alandaki anlaşmazlıkları gidermek önlemek yada çözmek için geçerli bir araçtır. Arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar her ülkede farklılık gösterebilir. Dünya genelinde arabuluculuk ile çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar şunlardır: Arabuluculuk Nedir Arabulucu Kimdir Aile Uyuşmazlıkları: Evlilik öncesi yapılan anlaşmalar Mali ya da aile bütçesine ilişkin anlaşmazlıklar Ayrılık Boşanma Nafaka Ebeveynlik planlaması (velayet ve ziyaret düzeni) Yaşlı bakımı Aile işletmeleri Yetişkin – kardeş çatışmaları Ebeveyn – yetişkin çocuk çatışmaları Gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar İş (Hukuku) Uyuşmazlıkları: Haksız fesih Ayrımcılık Taciz İşçi mağduriyetleri / şikayetleri İşçiler arasındaki huzursuzluklar Kamusal uyuşmazlıklar: Çevre Arazi kullanımı Ticari Uyuşmazlıklar: Ev sahibi / kiracı İnşaatçı / müteahhit – Emlakçı / ev sahibi Sözleşmeler Tıbbi kötü uygulama Zarar-ziyan Ortaklıklar Diğer Uyuşmazlıklar: Okulda yaşanan çatışmalar Şiddet önleme Mağdur-Fail Arabuluculuğu…

Daha fazla oku

Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Kimdir? Anlaşmazlığa düşen iki tarafın tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla mahkemeye gitmeden yada mahkemenin yönlendirmesiyle anlaşmazlıklarının çözülmesi yöntemine arabuluculuk denir. Anlaşmazlığa düşen tarafların sorunlarının çözülmesindeki bu süreci tarafsız olarak yöneten ve tarafları anlaştırmaya çalışan kişiye Arabulucu denir. Arabulucu; ara bulan manasında kullanılan bir kelimedir. İngilizce “mediator” kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Arabulucu, arabuluculuk mesleğini yapan profesyonel kişidir. Eğitim almış bağımsız arabulucu, kendisine başvuran tarafların arasındaki uyuşmazlıkları onları masada tutacak yöntemler kullanarak çözmelerine yardımcı olur. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısına Göre: Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder. Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümü olarak kullanılan yöntemdir.…

Daha fazla oku

Kadınlar, avukatı seçerken dikkat..! Hafta sonu Mersin Barosu’nun düzenlediği mesleki eğitim  toplantısına katıldım. Toplantıya, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi Ömer Uğur Gençcan davet edilmişti. Ömer Uğur Gençcan, çok güzel bir şekilde Ailenin Korunmasına Dair Kanunu’nun uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların neler olduğu ve nasıl çözülebileceği ile ilgili görüşlerini açıkladı. Toplantıda konuşmacılar;Aile mahkemesine başvuran kadına acil hasta muamelesi yapılmasını,Şiddetin toplumda sadece erkeklerin değil, kadınlar tarafından  da özümsendiği, haklı ve meşru bulduğu bir olgu olduğu,Erkeklerin uyguladıkları şiddeti hak gördükleri belirtildi. Şiddetin insanlık tarihinin yüz karası olduğu, boşanmanın kadının yasal hakkı olmasına rağmen, kadınların boşanma davası açtığı için öldürüldüğünü söylediler. Mersin’de 3 Aile Mahkemesi’ne sadece 900 başvuru yapılmış!Bu sayı öldüresiye dövülen kadınları ifade ediyor.Mersin’de bir yılda sadece 900 şiddet olayının tescil edilmiş olması, bu tür olayların fazla yaşanmadığı anlamına gelmemeli..! Mersin’da her üç kadından biri can tehlikesiyle aile mahkemesine başvurmuş.Hem de acil servise başvurmuş.Ayrıca her altı kadından biri korunma istemiş..!Peki, 6 ay sonra koruma…

Daha fazla oku

9/9