Kanunlara göre Türkiye’de avukatlık mesleğinde herhangi bir branşlaşma yoktur. Ağır ceza avukatı şeklinde bir ayrım da yoktur. Ama halk kendi arasında ağır ceza davalarına giren avukatlara, ağır ceza avukatı diye nitelendirmektedir. Ağır ceza davalarına bakan avukat, hem kişinin özgürlüğü veya mağdurun hakları için en hassas sorunlarla uğraşmaktadır. Tüm avukatlar müvekkillerini savunamktadır. Ağır ceza davalarına bakan avukatı da şikayetçi, mağdur, suçlu veya masum olup olmadığına bakmaksızın kişilerin savunma hakkını yerine getirmeye çalışır. Diğer yandan, Ağır Ceza davalarına bakan Avukatı’nın  savunma stratejisi diğer avukatlık branşlarının savunma stratejisinden biraz farklıdır. Özgürlüğe dair önemli bir görev Ağır ceza davalarına bakan avukatı, faili yada şikayetçiyi de temsil etse doğrudan yargılanan kişinin özgürlüğünü ilgilendiren önemli bir görev üstlenir. Özgürlük işlevi nedeniyle ağır ceza avukatı, şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak ifade edilir. Müdafi Arapça bir kelime olup koruyan, savunan, müdafaa eden anlamlarına gelir. Ceza davasındaki yargılanan şüpheli veya sanığı savunan, onun haklarını koruyan ve yargılama işlemlerinde…

Daha fazla oku

İyi avukat olduğu nasıl anlaşılır? Her türlü işte ve meslekte olduğu gibi avukatlık işinde ve mesleğinde de işini iyi yapan Ya da eksik yapanlar olabilir. Avukatın iyisi, kötüsü, daha iyisi, daha kötüsü diye meslektaşlarımız arasında bir ayırım yapmak istemeyiz. Ama işini daha iyi yapan avukatlar nelere dikkat eder, müvekkillere göre iyi avukat kimdir ne yapar nasıl yapar konusunda biraz bilgi vermek gerektiği kanısındayım. Peki iyi avukatlara nasıl ulaşılabilir. İyi avukatlar nasıl değerlendirebilir, iyi avukatlara nasıl ulaşılabilir? Sizlerin de aklınıza gelebilecek bazı yöntemleri bu yazıda derledik. Tanıdıklar vasıtasıyla iyi bir avukat bulabilirsiniz Daha önce benzer konudaki bir davasını bir avukata vermiş akraba ya da tanıdıkların tavsiyesi üzerine bir avukat bulabilirsiniz. Bir avukatın şahsiyeti ve güvenilirliği hakkında referans kişilerle bilgi sahibi olabiliriz. Ancak işinde nasıl bir avukat olduğunu daha önce davasını bu avukata vermiş birinden bilgi almamız daha doğru olur. Bu bilginin güvenilirliğini de mümkün olduğunca çok kişiden sorup soruşturarak teyit edebiliriz.…

Daha fazla oku

En başarılı avukat, en iyi avukat kimdir sorularından önce avukat kimdir ne iş yapar biraz anlatmak gerekir. Öncelikle “Avukat kimdir? Ne iş yapar?” sorusuna genel bir tanımla cevap verelim. Avukat: bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.” Avukatların görevleri nelerdir? Avukatların en temel görevlerinu şu şekilde tanımlayabiliriz: Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi yani müvekkilini dinler, ona yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder. Dava konusuyla ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler. Davayla ilgili geniş araştırmalar ve incelemeler yapar. Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkilleri aleyhine açılan davalara katılır. Davayla ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar. Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar. İcra takipleri yapar. Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar. İyi bir Avukat olmak için ne tür özellikler…

Daha fazla oku

5/5