BOŞANMA SEBEPLERİ ve BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BOŞANMA SEBEPLERİ

Her kurum gibi evlilik kurumunun da zaman zaman aksayan yönleri olabilmektedir. Bu aksaklıklar giderilemediği taktirdeyse ne yazık ki evlilikler boşanmayla noktalanıyor. Evlilik süreci içerisinde aileye yeni bir birey yani çocuk katıldı ise boşanma süreci daha sancılı oluyor. Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilmektedir. En çok görülen sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Ekonomik sorunlar,
 2. Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları,
 3. Cinsel sorunlar,
 4. İletişim bozukluğu,
 5. Eşlerden birinin ihaneti,
 6. Aile içi şiddet,

Yukarıdaki sebepler nedeni ile evliliğinde problem yaşayan bir çiftin anne-baba olarak çocuklarıyla da sağlıklı bir ilişki kurabilmesini bekleyemeyiz. Anne ve baba ayrı ayrı çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilseler de, birlikteyken çocuklarına karşı tutarlı ve dengeli davranışlar sergileyemeyeceklerdir. Evliliği çözüm üretilemeyen, başa çıkılamayan, süregen sorunlarla devam ettirmenin çocuk üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler, bazen boşanmanın kendisinin yaratacağı etkilerden daha fazla ve yıkıcı olabilir.

Boşanmanın sebebi ve şekli, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler;
Örneğin, anlaşmazlık (iletişim bozukluğu) nedeniyle biten bir evlilikle, eşlerden birinin ihaneti sonucu biten bir evliliği karşılaştıralım. İlkinde, eşler daha uzlaşmacı ve çocukla ilgili sorunların üstesinden gelmek konusunda daha akılcı davranabilirler. İkinci durumda ise, eşler birbirlerine karşı daha öfkeli ve düşmanca tutumlar sergilerler, durum böyle olunca isteseler de uzlaşmacı olamazlar. İkinci tip boşanmalarda ise çocuklar doğal olarak daha fazla zarar görürler.

BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Sizi boşanma kararı almaya iten sebepler ne olursa olsun, boşanma kararınızı kesin olarak vermeden önce, aşağıdaki konuları gözden geçirdiğinizden emin olun;

 1. Yaşadığım sorunların ve mutsuzluğumun sebebi evliliğim, başka sorunları evliliğime atfetmiyorum,
 2. Evliliğimi kurtarmak için elimden gelen herşeyi yaptım,
 3. Bu kararı uzun sürede ve etki altında kalmadan verdim,
 4. Eşim de, ben de ilişkimize yeterince zaman tanıdık,
 5. Çocuğumuz ve ben boşanma olayından etkileneceğiz,
 6. Boşandıktan sonra ortaya çıkabilecek yeni sorunlarla başa çıkabilecek gücüm var,
 7. Yalnızca eşimden boşanıyorum, çocuğumdan değil (özellikle babalar için),
 8. Eşimin de benim de çocuğumuza ihtiyacımız var, çocuğumuzun hem bana hem eşime ihtiyacı var, o yalnız birimize ait değil.

Kararınızı kesin olarak verdiyseniz veya siz istemeseniz de eşiniz kesin olarak sizden boşanmaya karar verdiyse çocuğunuzun boşanma sürecinden olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilmek için aşağıdaki maddeleri yerine getirmeye çalışın;

 1. Boşanmanın ne olduğu ve boşanmadan sonra anne, baba ve çocuğun yaşamında ne gibi değişiklikler olacağı konusunda çocuğu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gerekir. Boşanma sürecinde, şehir veya ev değiştirme, bakıcı değiştirme, yeni bir evlilik vb. yaşam değişikliklerini erteleyin. Yaşanması zorunlu bazı değişiklikler varsa, bunlara kademeli geçişler yapmaya gayret edin. Çünkü her değişim, olumlu da olsa ekstra çaba gerektirir ve çocuğunuz için hepsine birden uyum sağlamak güç olabilir. Aynı sebeple, boşanma sonrası çocuk eşlerden hangisiyle kalacaksa, o ve çocuk ailenin boşanmadan önce yaşadığı mekanda yaşamaya devam etmelidir.
 2. Eşler, kendi ailelerini de toplayarak (babaanne, hala , dayı vb.) hep birlikte bir toplantı yapmalı ve çocukla ilgili alınan kararlardan herkesin haberi olmalıdır. Böylece herkes çocuk için işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmış olur, çocuğun bu durumdan çok etkilenebileceğinin ve bu konuda herkesten duyarlılık beklendiğinin altı çizilir ve kararlarda herkesin katkısı olduğundan kurallar daha az çiğnenir.
 3. Çocuktan ayrı yaşayacak olan eş, kademeli olarak evden ayrı kalmaya başlamalıdır; bu süreç haftada bir günden 5-6 güne kadar çıkarıldığında çocuk ayrılığa daha kolay adapte olur. Boşanmadan sonra, çocuklar her iki eşle de sürekli ve düzenli olarak görüşmeye devam etmelidir. Siz artık sevgili veya karı-koca olmayabilirsiniz ama onun için halen anne-babasınız. O sizleri beraber tanıdı ve beraber istiyor, bunu anlamaya çalışın ve ayrılığınıza alışması için ona zaman verin. Çocuğunuza anne ve babanın bibirlerinden ayrılmalarının çocuklarından ayrılmaları anlamına gelmediğini anlatın. Hep birlikte sık sık biraraya gelin (Kendinizi,eşinizle bu biraraya gelişleri kimseye açıklamak zorunda hissetmeyin !!!).
 4. Eşler boşanmanın çocukları için olduğu kadar kendileri için de zor olduğunu unutmamalı ve boşanmayı bir son değil, bir başlangıç olarak kabul etmelidirler. Öfke, yalnızlık duygusu, depresyon, kaygı gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir, bunlar doğaldır, gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekir. Kendilerini ne kadar çabuk toparlarlarsa çocuklarına da o kadar çok yararlı olabilirler. Unutmamak gerekir ki, çocuklar yeni karşılaştıkları her durumun ne denli tehdit edici olup olmadığını anlamak için genellikle yetişkinlerin tepkilerine bakarlar. Sürekli ağlayan bir anne çocuğa durumun kötü olduğu, neşeli ve çabalayan bir anne ise her şeyin yolunda gittiği izlenimini verecektir.
 5. Eşler çocukları kesinlikle birbirlerine karşı kullanmamalıdır; çocuk hiçbir şekilde taraf ve tanık tutulmamalıdır. Yeni düzenlemelerle ilgili kararlar alırken çocuğunuzun onayını alın ama çocuğunuzu karar verme sorumluluğu altında ezmeyin.
 6. Çocuk, boşanmış bir anne-babanın çocuğu olmayı çevresine karşı bir silah gibi kullanmamalıdır. Her konuda gereksiz tavizler vererek çocuğun boşanmadan alacağı yaralar yalnızca artırılır, azaltılmaz. Her gün çikolata yemesine izin vererek çocuğunuzun boşanma olayından daha az etkilenmesini sağlayamazsınız, sadece çikolataya daha çok alışmasını sağlarsınız.
 7. Çocukla ilgili her konuda eşler birbirleriyle çelişen davranışlarda bulunmamaya gayret göstermeli, ortak bir yol izlenmelidir. Babanın evinde izin verilen bir şeye, annenin evinde yasak konulmamalıdır.
 8. Çocuklar anne-babalarının boşanmasından kendilerini suçlayabilirler. Bu yüzden, boşanma sebebeinin çocukla hiçbir ilgisinin olmadığı, bunun anne ile babanın arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı açıkça anlatılmalıdır.
 9. Çocuk anne-babasının yerine kimseyi koymak istemez, buna saygı duymak gerekir. Boþanma sonrası eşlerden biri yeni bir ilişki yaşıyorsa çocuğun bunu boşanmayı kabullenene kadar bilmemesi gerekir.
 10. Boşanma sırasında, çocuklar mahkeme, eşya dağılımı, nafaka gibi konulardan haberdar edilmemelidir.

Anne-babası boşanmış veya boşanma aşamasında olan bir çocukla ilişkisi olan herkes için iki uyarı :

LÜTFEN,

 1. Çocuğun yanında bu konuyu konuşmayın, özellikle de eşlerden birinin tarafını tutan veya kötüleyen sözler sarfetmeyin.
 2. Boşanma olayını çocukla ilişkilendirmeyin ve çocuğa bu anlama gelen sözler sarfetmeyin;

Anne ya da babasının kendisini sevmediği için, çok yaramazlık yaptığı için, başka bir kadınla birlikte olmayı tercih ettiği için vb. terkettiğini asla söylemeyin. Bu boşanan çiftlerin ailelerinin ve hatta kendilerinin de çok düştüğü bir hatadır. Hernekadar bu sözler gerekçelendirilirken “çocuk anne veya babadan soğusun da aramasın” gibi bir iyi niyet öne sürülüyor olsa da, bu ne inandırıcı ne de çok akılcıdır. Bu gibi sözlerle çocuğu teselli etmez, ona ancak “terkedilmişlik duygusu ve/veya suçluluk duygusu” enjekte etmiş oluruz. Böylece çocuk terkedildiğini çünkü sevgiye layık olmadığını, değersiz olduğunu düşünür. Bu gibi sözlerin çocuklarda ne kadar derin ve onarılması zor yaralar açabileceğini düşünebiliyor musunuz ?

Anne-babalar için son uyarı :

Boşanmaya karar vermeden önce, eşinizle birlikte hareket ederek, çocuğunuzun boşanmanızdan olabildiğince az etkilenmeslini sağlamak için tüm önlemleri alsanız da, çocuğunuz bu olaydan çok etkilenebilir. Bazen de çok dikkatsiz davranırsınız ama çocuğunuz fazla etkilenmez. Bunun iki sebebi vardır; birincisi her çocuk her olaydan aynı oranda etkilenmez, ikincisi olayın etkileri eşit olsa bile tepkiler ve tepkinin zamanı farklı olabilir.

Buna ilaveten, boşanma olayı çocukları kuşkusuz etkiliyor, ancak çocuklar olayın kendisinden çok, oluş biçiminden, süreç içerisinde yaşananlardan etkileniyorlar. Çocuklara birşeyi anlatmanın bin çeşit yolu var. Önemli olan çocuğumuz için doğru olan yolu bulabilmek. Bizim çocuğumuz için, bizim koşullarımızda doğru olan bir yol, bir başka çocuk için onun koşullarında doğru olmayabilir. Çocuğunuzu boşanma sürecine hazırlama konusunda profesyonel yardım almaktan çekinmeyin lütfen, bunu utanılacak bir şey olarak görmeyin. Bunu yaparken de olabildiğince erken, boşanma kararı almadan veya hemen sonrasında yapın. Bu arada, boşanma aşamasında çocukları için profesyonel yardım alırken, iletişim sorunlarını çözebildiğini görerek, evliliğini sürdürmeye karar veren çiftlerin sayısının da çok olduğunu hatırlatmak isterim.

Psk.Nezahat BEDİR

http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_3294.htm

BOŞANMA: BOŞANMA SEBEPLERİ ve BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk. Nezahat BEDİR’e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum . com kütüphanesinde yayınlanmıştır.

10 Responses to “BOŞANMA SEBEPLERİ ve BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER”

 1. mutsuz-mutsuz dedi ki:

  3 yıllık evliyim, eşim çalışmıyor, çalışmayı sevmiyor. 3 senede girip çııkmadığı işyeri kalmadı, bıktım, sürekli argo konuşmaları, kavga gürültü. 10 aylık bir kızım var, eşim kardeşime teyzeme göz bile koydu. Bu utanç verici bir şey, yazmaya dahi utanıyorum. Bunu duydum beynimden vuruldum. Boşanacağım, çocuğumu almakla tehdit ediyor. Psikolojim bozuldu, doktora gidiyorum, böyle bir şeyi kaldıramıyorum. Severek kaçarak evlendik, çok zoruma gidiyor, lütfen yardımcı olun.

 2. kleyn dedi ki:

  9 yıllık evliyim ve 2 oğlum var 5 ve 8 yaşında. Evlendiğim günden bu yana eşimle sağlıklı bir uyumum olmadı. Beni küçümsemesi, ailesine küçümsetmesi, bir bayana yakışmayacak derecede sinirlendiğinde şahsıma ve kişiliğime küfürlü konuşması, çocuklarımın karşısında aynı sözleri söylemesi aile birliğini derinden sarsmaktaydı. Bütün bunlara rağmen çocukları düşünerek sabrettim ama artık sabrım kalmadı. Evden ayrılıp boşanma davası açmayı düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

 3. hatice1982 dedi ki:

  Merhaba, ben Kıbrıs ve TC vatandaşıyım. Kıbrıs’ta resmi olarak boşandım. Fakat TC’de boşanmadım. Buradaki boşanmayı anlaşmalı olarak yaptığımız halde sonradan anlaşmamızı bozduğu için TC’deki boşanmayı kabul etmedim. Şu anda TC’de mahkemeye Kıbrıs’taki boşanmanın onayı için dava açılmıştır. Peki benim onayım olmadan bu boşanma gerçekleştirilebilir mi? Mahkeme kağıdım davanın oluşundan bir ay sonra geldi. Başka hiçbir şekilde bana ulaşılıp bilgi verilmemiştir. Yardımcı olur musunuz lütfen?

 4. asi_kentli dedi ki:

  Merhaba, 10 yıllık evliyim, 2 oğlum var. Biri 8 biri 11 yaşında. 2 ay önce evi terkettim şiddetli geçimsizlikten dolayı. Eşim esnaf, basit usul mükellefi. Eşimden çocuklar için nafaka alabilir miyim? Maliyeye zarar gösterirse ne olur? Ayrıca Bağ-Kur borcunu da ödemiyor. Benim avukat tutacak gücüm de yok. Avukat tutmadan nafaka alabir miyim? Çocuklar bende kalıyor, ben çalışıyorum ama ev ve çocukların masraflarından avukat tutamıyorum.

 5. aysungs dedi ki:

  Engelli çocuğum var, 20 yaşında. Eski eşim hiç ilgilenmiyor. Yüzde 92 engelli, maddi durumu oldukça iyi. Aylık 100.000 tl gibi, benim gelirim yok. Annemlerin evinde kalıyorum. Destek davası açtım, çocuk ve ben 4500 liralık, mahkeme yaklaşık ne kadar aylık bağlar?

 6. esss22 dedi ki:

  Eşim bir hafta önce kayboldu. Ayrıca bizim evimizde duran annemin parasını da alıp gitti. 1 yıl 3 aydır evliyiz ve boşanmak istiyorum. Nerde olduğunu bile bilmiyorum, beni ailemi maddi açıdan çok yıprattı. Annemden borç para alıp kiramızı öderken o bana bunu da yaptı ve şimdi boşanmak istiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum, yardımınızı rica ediyorum.

 7. ilhan41 dedi ki:

  İngiliz bir bayan ile İngiltere’de evlilik yaptım. 2 cocuğumuz var ama beni İngiltere’den 2006’da geri gönderdiler. Eşim beni oraya geri almak icin bir sey yapmıyor. 5 yıl oldu, artık uğrasmak istemiyorum. Zaten Belçikalı bir Türk bayanla baska bir beraberliğim var. İngiltere’de evlenirken kacak idim. Kimliğimde hâlâ bekar yazıyor. Türkiye’de nişanlim ile evlensem bir sorun cıkar mı? İngiltere’de evli olduğum halde ve evlendikten sonra Belcika’ya vize alırken bir sorun cıkar mı? Tesekkürler.

 8. tiamo_z dedi ki:

  Merhaba. Fransa’da ikamet ediyorum. 2001 yılında kocamla boşandım.Kocam askerlik görevini yapmadığı için TC vatandaşlığından çıkartıldı. Ben Türkiye’de hala evli gözüküyorum. Türkiye’de bir dava açmam gerekir mi? Boşanmak için Türkiye’de ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler.

 9. gizemlikadin dedi ki:

  Ben İngiltere’de yaşıyorum ve 9 senelik evliyim. Boşanma işlemini başlatmak istiyorum. Türkiye’den mi başlatmam lazım? Buradan başlatma yolu varsa bana bilgi verir misiniz?

 10. Sorularınız için aşağıdaki telefonlardan beni arayabilirsiniz.

  TELEFON : (+ 90) (324) 814 99 98
  MOBİL : (+ 90) (542) 817 76 36